Personen

Hvordan afbilder man en person på en webside? Uddannelse har fyldt meget i mit liv, og det bliver derfor let lidt CV-agtigt. Men på den anden side er jeg efterhånden - omsider - kommet til en erkendelse af, at de formelle uddannelser kun er et tilfældigt appendix...

Jeg kom i skole som 5-årig, og jeg har - på mange måder - siddet på skolebænken lige siden. I det store og hele kan jeg nok sammenfatte det noget i retning af, at fagene var lette og tilværelsen var svær. Tilsammen blev det til en meget alsidig skolegang.

Et forsøg på at resumere et knapt tresårigt uddannelsesforløb kunne blive sådan her:

Basis

jun 70
Realeksamen
jun 74
Mat.fys. studentereksamen

Medicin

jun 1984
Medicinsk embedseksamen fra Københavns Universitet.
maj 1988
Dansk tilladelse til selvstændigt virke som læge.
okt 1990
Svensk tilladelse til selvstændigt virke som læge.
jan 1991
Svensk autorisation som speciallæge i anæstesiologi.
mar 1991
Dansk autorisation som speciallæge i anæstesiologi.

Jeg har 16 års anciennitet som klinisk arbejdende læge, hvoraf 10 år som anæstesiologisk speciallæge.

Informatik

xxx 1988
Diverse enkeltfagskurser ved EDB-skolen, Aalborg
jun 2004
Afsluttet Master of Information Technology-uddannelsen ved Aalborg Universitet
mar 2014
Forsvaret PhD i sundhedsinformatik ved Aalborg Universitet
Afhandling: Lægers kontekstualisering af klinisk information

Informationsteknologi har haft min store interesse siden en gang i firserne. Det meste har været learning-by-doing, så der er ikke noget rimeligt forhold mellem den formaliserede uddannelse og min reelle kompetance.

Fra 2000 til 2005 var jeg ansat i Sundhedsstyrelsen, Medicinsk Informatik. I 2005 gik jeg solo som sundhedsinformatisk konsulent.

I 2014 forsvarede jeg min PhD-afhandling om kontekstualisering af klinisk information.

Aktuelt er jeg freelancer - hovedsageligt som informationsarkitekt og sundhedsinformatisk schweizerkniv.

Pædagogik

jul 1981
Alment Voksenpædagogisk Grundkursus
okt 1997
Kursus i Medicinsk Pædagogik
nov 1998
Vejlederkursus for læger

Jeg har undervist og undervist... Læger, sygeplejersker, studerende og lægfolk. I hold, grupper, klasser og enkeltvis. Til lektioner, foredrag, manuduktion og supervision. I alt mellem himmel og jord. Jeg kan lide at undervise...

Organisation og ledelse

mar 1995
FAYL - grundkursus for tillidsmænd
apr 1996
SDH (Sundhedsvæsnets Diplomprøve ved Handelshøjskolecentrene)
  • Afsluttende projekt (mar 1996): Patientinformation fra et fagbureaukrati

Ti år som hospitalsansat speciallæge har med stor tydelighed lært mig værdien af godt tværfagligt samarbejde. De forbløffende mængder af uduelig og inkompetent ledelse, som jeg har bevidnet i den danske hospitalssektor, har desuden gjort det meget, meget klart for mig, at god ledelse absolut intet har at gøre med stor videnskabelig produktion eller med lægefaglig anciennitet...

Men - som sagt - uddannelserne er jo til syvende og sidst kun et appendix til resten. At det blev medicin og IT er blot tilfældigheder - det kunne være blevet så meget andet...

MensaJeg har aldrig været i tvivl om, at hvis der var noget, jeg ikke forstod, så var der mindst tre andre, som heller ikke forstod det. Der er en årsag til, at fagene i skoler, på kurser og studier forekom mindre vanskelige - jeg er simpelthen hurtigere og mere kringlet end de fleste. Jeg er medlem af Mensa.

Livet har været ... lærerigt. Jeg kan anskue det gennem mit eget spejl, eller jeg kan overlade spejlet til dem, jeg mødte undervejs:

Hvad de sagde ...

Nedenstående er et lille udpluk af de mest spektakulære visdomsord, som faldt på min vej...

... om uddannelsen

Du skal være heldig, hvis du kan drive det til at blive en habil skraldemand.
Regnelærer ved Det Kongelige Opfostringshus, 1968
 
Gert er i besiddelse af en udviklet kritisk sans. Han har arbejdet med flid i de fagområder, der har haft hans interesse. Hans adfærd er frimodig og præget af selvstændig stillingtagen.
Vidnesbyrd ved realeksamen fra Maglegårdsskolen, 1970
 
Læge eller elektroingeniør? Ja, det er jo meget godt, men om 10 år kan man fodre svin med arbejdsløse elektroingeniører. Læger er der altid brug for.
Ukendt erhvervsvildleder, ca 1970
 
Det er muligt, at ikke alle kan forstå det. Men de fleste kan lære det alligevel. Og ALLE er i stand til at læse det. ... Og INGEN kan forstå det uden at have læst...
Lektor på Akademisk Studenterkursus, 1973
 
Jeg vil ikke diskutere om Metohexital eller Pentotal er bedst til rectal sedation! Du må lære faget til bunds inden du stiller spørgsmål!!!
En i hele Umeå verdensberømt overlæge, 1990
 
Du er jo vel indsat i faget, du er en udmærket håndværker og du er jo også ret brainy. Men når du slet ikke har nogen videnskabelig produktion, kan vi jo ikke ansætte dig.
Ledende overlæge ved et middelstort provinssygehus i det centrale København, 1996

... om personen

Gert har et temperament som en tændt fløjtekedel.
Jens, min ven, ca 1974
 
Gert er kantet og arrogant. Han kæfter ustandselig op og fylder enormt meget. Han er pedantisk og meget stædig.
Diverse uvenner, i årevis
 
Jeg er udpræget til struktur og resultat-orientering. Diplomati interesserer mig ikke meget, og jeg er ikke til small-talk.
Når jeg selv skal sige det, 2000
 
Kunden er klog.
Gert i rollen som konsulent, 2008
Opdateret
07-08-2019
Gert Galster
Gg